Què és

Fa més d’un any, la situació teatral a casa nostra era molt delicada a causa de la pandèmia. En aquell context, des de les institucions públiques van sorgir una sèrie d’ajudes dirigides a compensar la cancel·lació i limitació d’aforament en els espectacles. En un primer moment, però, els autors i autores van veure dificultat l’accés a la part que els corresponia de les mateixes. El motiu principal era que ningú ens representava i no teníem visibilitat.

És en aquest context difícil que un grup d’autors i autores comencem a reunir-nos per donar forma a l’ACD. Gràcies a aquesta iniciativa, vam aconseguir ser escoltats i rebre finalment les ajudes. Davant d’aquest èxit modest però tangible, vam considerar absolutament necessari donar l’empenta definitiva a la creació de l’associació. Era, a més, una qüestió pendent i demandada en el sector des de feia molts anys; una forma de créixer com a col·lectiu i dignificar una feina sovint menystinguda.

L’ACD neix, per tant, amb una vocació molt clara:

Objectius


1.

Representar

La representació, defensa i promoció d’interessos comuns en l’àmbit professional, cultural, social i econòmic dels dramaturgs i dramaturgues de Catalunya.


2.

Mediar

La representació dels interessos de la professió davant l’administració, institucions, empreses i altres col·lectius d’àmbit autonòmic, estatal o internacional.


3.

Crear xarxa

Fomentar el teixit professional entre dramaturgs i dramaturgues de Catalunya i la creació dramatúrgica catalana.


4.

Difondre

La difusió social i cultural de la professió de dramaturg/a.